Nổi bật

Quản trị hệ thống Oracle cao cấp

Follow on Facebook

Quản trị hệ thống Oracle Database nâng cao (nội dung theo yêu cầu)

 

 1. Thời lượng: 40 hours
 2. Mục tiêu khóa học
 • Hiểu được tổng quan giải pháp quản trị hệ thống Oracle từ cơ bản đến nâng cao
 • Ứng dụng được các qui trình vận hành hệ thống Oracle được đúc kết từ trải nghiệm thực tế của các chuyên gia
 • Có thể tự khai triển được những kỹ thuật quản trị cao cấp như: Oracle Grid Control, Oracle Data Guard ..
 1. Đối tượng tham gia khóa học
 • Database Administrators
 • Support Engineer
 • Technical Consultant
 1. Điều kiện tham gia khóa học
 • Có kiến thức cơ bản về Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu
 1. Kết quả đạt được sau khóa học
 • Hiểu được tổng quan giải pháp quản trị hệ thống Oracle từ cơ bản đến nâng cao
 • Ứng dụng được các qui trình vận hành hệ thống Oracle được đúc kết từ trải nghiệm thực tế của các chuyên gia
 • Có thể tự khai triển được những kỹ thuật quản trị cao cấp như: Oracle Grid Control, Oracle Data Guard …
 1. 6. Nội dung khóa học

Chủ đề Qun tr CSDL Oracle

 • Kiến trúc cơ bản của CSDL Oracle 10g
 • Cấu trúc logic và cấu trúc vật lý của CSDL Oracle 10g
 • Các bước chính để nâng cấp CSDL từ phiên bản 8i lên 9i và lên 10g
 • Lập trình với ngôn ngữ PL/SQL sử dụng công cụ PL/SQL Editor
 • Tìm hiểu về cơ chế đồng bộ và lan truyền dữ liệu giữa các CSDL với cơ chế Advanced Queuing của Oracle.
 • Tìm hiểu về Oracle 10g Grid Control.

Chiến lược sao lưu, phục hồi dữ liệu

 • Thiết lập cơ chế theo dõi hoạt động của người sử dụng trên cơ sở dữ liệu với Oracle Fine Grained Auditing (FGA).
 • Thiết lập cơ chế bảo mật thông tin với Oracle Advanced Security.
 • Nâng cao tính an toàn dữ liệu với Oracle Flashback.
 • Nâng cao tính sẵn sàng của cơ sở dữ liệu với Oracle Data Guard. Phương thức xây dựng một Data Guard.

Xây dựng quy trình quản trị CSDL

 • Quy trình hỗ trợ người sử dụng và xử lý sự cố phát sinh
 • Quy trình theo dõi hoạt động của các CSDL
 • Quy trình sao lưu và khôi phục CSDL nhằm đảm bảo tính an toàn của dữ liệu

Tối ưu hóa CSDL và ứng dụng

 • Xác định yêu cầu của nghiệp vụ đối với tính sẵn sàng
 • Quy trình tối ưu hóa hệ thống
 • Sử dụng các công cụ quản trị để theo dõi và tối ưu hóa hệ thống tự động