Nổi bật

Quản trị yêu cầu nghiệp vụ, phân tích và thiết kế hướng đối tượng với UML

Follow on Facebook

Giới thiệu khóa học :

Ngôn ngữ mô hình hóa – UML đã nhanh chóng được nhiều người biết đến như một ngôn ngữ chuẩn để mô hình hóa thông tin, UML hiện đã là chuẩn công nghiệp trong lĩnh vực phân tích thiết kế phần mềm và đang được xét duyệt để trở thành chuẩn ISO. UML được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực như: mô hình hóa yêu cầu, mô hình hóa quy trình , mô hình hóa nghiệp vụ , quản lý dự án , kiểm tra chất lượng và xây dựng quy trình.

UML không những được sử dụng chủ yếu cho mô hình hóa cho các hệ thống phần mềm, nó còn có khả năng để mô tả những khía cạnh cấu trúc của nghiệp vụ chuyên môn (như các tổ chức, phân cấp mục tiêu, hoặc cấu trúc của các nguồn lực), các khía cạnh hành vi của nghiệp vụ (chẳng hạn như các quy trình), và các quy tắc hoạt động có ảnh hưởng đến cả hai cấu trúc và hành vi. Sử dụng ngôn ngữ mô hình giống nhau cho cả hai mô hình nghiệp vụ và phần mềm đảm bảo rằng tài liệu hướng dẫn cho dự án phù hợp và tạo điều kiện giao tiếp thân thiện giữa các mô hình nghiệp vụ và mô hình phần mềm.

Mục tiêu khóa học :

Quản trị yêu cầu với các trường hợp sử sụng truyền đạt cho học viên các kỹ năng mô hình hoá các Use Case và quản lý các yêu cầu. Học viên sẽ tập trung vào việc suy luận và quản lý các yêu cầu đang thay đổi của dự án, phân tích các vấn đề thường gặp phải, xác định các yêu cầu về tính năng và tầm nhìn (vision) của sản phẩm, xác định yêu cầu phần mềm dựa trên các use case và các đặc tính của yêu cầu, nắm bắt khả năng quản lý theo vết, khả năng quản lý các thay đổi và phân tích tác động của các thay đổi nhằm quản lý tốt phạm vi dự án.

Bên cạnh đó,  phân tích và thiết kế hướng đối tượng sử dụng ngôn ngữ UML giới thiệu các khái niệm và kỹ thuật cần thiết để xây dựng một mô hình thiết kế thiết thực dựa trên các yêu cầu hệ thống (kết quả của việc phân tích các trường hợp sử dụng). Thông qua các buổi thảo luận, thực hành, học viên sẽ học cách ứng dụng các chú giải của UML vào các khái niệm phân tích thiết kế cơ bản như là Kiến trúc (architecture), đối tượng (object), lớp (classes), thành phần (components), hệ thống con (subsystems), khuôn mẫu (stereotype), quan hệ (relationship) và các sơ đồ hỗ trợ.

Sử dụng UML để bao quát và truyền đạt các quyết định về thiết kế và về phân tích trong suốt chu trình phát triển sản phẩm. Vì vậy, học viên học các chú giải của ULM trong một quy trình thiết kế lấy kiến trúc làm trọng tâm, lấy use case làm nền tảng và phát triển theo vòng lặp.

Thời lượng : 4 ngày