Nổi bật

Oracle

Cảnh sát an ninh Oracle

29/03/2015 // 0 Comments

Giới thiệu: Khóa học cung cấp kiến thức toàn diện về an ninh cơ sở dữ liệu Oracle; tấn công và chống tân công. Mục tiêu: Giúp học viên [...]