Nổi bật

Tấn công và bảo mật đối với thiết bị di động Android và IOS

Follow on Facebook

Mục tiêu khóa học:

Khóa học cung cấp cho học viên các kỹ thuật hacking trên nền tảng di động Android và iOS,  mô hình an ninh bảo mật, mô hình bảo mật thiết bị, bảo mật ứng dụng, bảo mật hệ thống tập tin cho các hệ điều hành di động phổ biến.

Ngoài ra, khóa học bổ sung những kiến thức cần thiết để đánh giá bảo mật ứng dụng trên thiết bị di động, những gì hacker thường xuyên tìm kiếm trong các ứng dụng trên thiết bị di động để từ đó học viên sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để bảo vệ các ứng dụng riêng của mình tránh các cuộc tấn công, các cạm bẫy về bảo mật trên các thiết bị di động và tầm quan trọng của việc phát triển các ứng dụng di động một cách an toàn.

Sau khóa học, học viên sẽ nắm vững các kiến thức và kỹ năng :

  • Triển khai các cuộc tấn công đối với các ứng dụng trên thiết bị di động để hiểu được những điểm yếu tồn tại trong các mô hình bảo mật thiết bị hiện tại
  • Triển khai các kỹ thuật mã hóa an toàn vào quá trình phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động để bảo vệ các ứng dụng từ các nguy cơ tấn công cao
  • Nắm vững các mối đe dọa trên các thiết bị di động và các rủi ro liên quan đến các thiết bị di động từ góc độ nghiệp vụ.

Thời lượng: 5 ngày