Nổi bật

Togaf® best practices

Follow on Facebook

Mục tiêu khóa học

TOGAF đang dần dần trở thành tiêu chuẩn quốc tế trên toàn cầu cho kiến trúc tổng thể của các doanh nghiệp thành công. Hiện đang có trên 33.000 chuyên gia trên toàn thế giới có chứng chỉ quốc tế của TOGAF và con số này dự báo sẽ tăng lên hơn 50.000 người trong thời gian tới.

Khung kiến trúc tổng thể TOGAF cho phép các tổ chức quản lý hiệu quả mọi yêu cầu về nghiệp vụ quan trọng:

  • Đảm bảo rằng tất cả mọi người giao tiếp cùng một ngôn ngữ thống nhất
  • Hạn chế tình trạng giải pháp độc quyền của các nhà phân phối bằng khung kiến trúc tổng thể chuẩn mở cho doanh nghiệp
  • Tiết kiệm thời gian, tiền bạc, và sử dụng các nguồn lực, tài nguyên hiệu quả nhất
  • Đạt được tính hiệu quả đầu tư cao
  • Khóa học TOGAF Best Practices cung cấp các kiến thức chuyên sâu về kiến trúc tổng thể sử dụng TOGAF cùng với bộ các bài tập case studies nổi bật về khung kiến trúc tổng thể và các câu chuyện thành công thực tế về áp dụng TOGAF

Thời lượng: 4 ngày