Nổi bật

Tối ưu giải pháp đồng bộ CSDL Oracle GoldenGate

Follow on Facebook

Mục tiêu khóa học

Khóa học hướng dẫn học viên các kỹ năng để có thể chuẩn đoán và xử lý các vấn đề phát sinh với giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó giảng viên là các chuyên gia có kinh nghiệm nhiều năm trong việc tối ưu và xử lý sự cố Oracle Goldengate sẽ hướng dẫn học viên xác định các điểm nghẽn của hệ thống đồng bộ CSDL Oracle Goldengate ở tất cả các thành phần (network, disk I/O, các tiến trình Extract, Data Pump, Replicat). Ngoài ra, học viên sẽ được học cách sử dụng các công cụ như GGSCI, Logdump để hỗ trợ xử lý và tối ưu Oracle Goldengate.

Thời gian khóa học : 3 ngày