Nổi bật

Tối ưu và triển khai giải pháp máy chủ CSDL Oracle Exadata

Follow on Facebook

Mục tiêu khóa học

Khóa học được thiết kế để học viên có thể triển khai và tối ưu được giải pháp máy chủ CSDL Oracle Exadata, cũng như quản trị và cấu hình được tất cả các thành phần của máy chủ CSDL Oracle Exadata như CSDL Oracle, Hệ điều hành Oracle Enterprise Linux, Database Server, Storage Server, Infiniband Network. Giảng viên là những chuyên gia có kinh nghiệm triển khai, quản trị máy chủ CSDL Oracle Exadata sẽ hướng dẫn học viên triển khai một cách tối ưu và tận dụng được tất cả tính năng của giải pháp máy chủ CSDL Oracle Exadata.

Đối tượng tham gia

  • Quản trị CSDL Oracle
  • Quản trị máy chủ và mạng

Thời gian khóa học : 5 ngày