Nổi bật

Triển khai chuỗi khóa học ủy quyền chính hãng Oracle, IBM cho Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Follow on Facebook

Với kinh nghiệm trên 10 năm chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo cùng đội ngũ chuyên gia đẳng cấp quốc tế, đồng thời là đối tác ủy quyền của các tập đoàn hàng đầu thế giới: IBM, Oracle, EC-Council, Open GroupVietPace vinh dự được Tổng công ty Viễn thông MobiFone tin tưởng lựa chọn là đơn vị cung cấp chuỗi các khóa đào tạo chuyên sâu và nâng cao cho các cán bộ thuộc Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Giảng viên của các khóa đào tạo là các chuyên gia nước ngoài và chuyên gia Việt Nam được ủy quyền chính hãng, giàu kinh nghiệm triển khai các dự án lớn tại nhiều nước trên thế giới.

Ngày 7/3/2016, VietPace rất vinh dự tổ chức khai giảng khóa học đầu tiên trong chuỗi các khóa đào tạo ủy quyền chính hãng Oracle và IBM cho các cán bộ của Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

1

1. Khóa học Oracle Database 11g: Performance Tuning DBA (7/3-11/3/2016)

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ nắm vững các kiến thức & kỹ năng sau:

 • Sử dụng các phương pháp tối ưu hóa CSDL Oracle phù hợp với các công cụ sẵn có
 • Sử dụng công cụ advisors của CSDL để chủ động tối ưu hóa Oracle Instance
 • Sử dụng các công cụ dựa trên Automatic Workload Repository để tối ưu hóa CSDL
 • Chẩn đoán và tối ưu hóa các câu lệnh SQL liên quan đến vấn đề về hiệu suất
 • Chẩn đoán và tối ưu hóa các instances liên quan đến vấn đề hiệu quả hoạt động
 • Sử dụng công cụ Enterprise Manager để theo dõi hiệu quả hoạt động của CSDL Oracle

25....

2. Khóa học Oracle Solaris 11 System Administration (21/3- 25/3/2016)

Sau khi khóa học kết thúc, học viên sẽ nắm vững các kiến thức và kỹ năng sau:

 • Cài đặt hệ điều hành Oracle Solaris 11.x cho hệ thống đơn
 • Thực hiện các tác vụ quản trị cơ bản
 • Cập nhật và quản lý các gói phần mềm
 • Quản lý các dịch vụ
 • Thiết lập và quản lý các phân vùng lưu trữ
 • Thực hiện các tác vụ quản trị hệ thống
 • Triển khai quản trị mạng vật lý
 • Quản lý người dùng
 • Quản lý tệp & hệ thống
 • Triển khai quản lý các tiến trình của hệ thống
 • Theo dõi và xử lý các vấn đề về sự cố

 3

3. Khóa học Tổng quan và quản trị dự án Cognos BI (28/3 – 1/4/2016)

Khóa học giúp học viên có được kiến thức và kỹ năng trong việc cài đặt, cấu hình IBM Cognos BI, quản trị máy chủ và các thành phần liên quan trong cùng môi trường làm việc. Học viên sẽ học phương pháp cài đặt, cấu hình phần mềm IBM Cognos, triển khai giải pháp bảo mật và quản trị các thành phần của máy chủ. Ngoài ra học viên còn được tiếp cận với việc quản lý lập lịch cho các tiến trình, tạo nguồn dữ liệu, quản lý và triển khai các thành phần của IBM Cognos Connection và IBM Cognos Administration

4

Giảng viên nước ngoài ủy quyền chính hãng IBM

4. Khóa học Khai thác dữ liệu Cognos BI cho người dùng (4/4 – 8/4/2016)

Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao đối với việc mô hình hóa và thiết kế các metadata, phương pháp để thiết kế các mô hình metadata nhằm dự đoán dữ liệu và phân tích dữ liệu thông qua Framework Manager. Học viên sẽ được tiếp cận toàn bộ quy trình thiết kế metadata từ khi khởi tạo dự án, xuất bản metadata lên web và cho phép người dùng có thể tạo các báo cáo và phân tích dữ liệu

5