Nổi bật

Tư vấn, thiết kế và thi công ứng dụng mô hình điện toán đám mây Oracle Cloud vào hạ tầng CNTT

Follow on Facebook

Tổng quan

Công nghệ tiên tiến ngày càng làm thay đổi rõ nét thói quen và hoạt động trong cuộc sống. Doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng bởi xu hướng công nghệ cải tiến và thay đổi không ngừng.

Oracle Cloud là hạ tầng công nghệ mới hất mà hãng Oracle đang dần dịch chuyển hầu hết mọi thứ về. Với Oracle Cloud, doanh nghiệp có thể truy cập dữ liệu, cũng như vận hành hệ thống ứng dụng kinh doanh ở khắp mọi nơi. Và đặc biệt là chi phí đầu tư thấp hơn so với cách vận hành hệ thống CNTT truyền thống.

Đặc điểm dịch vụ

 • Thời gian thực hiện tùy vào nhu cầu đặc thù của mỗi doanh nghiệp
 • Oracle mới phát triển thành công nền tảng công nghệ Cloud, vì vậy sẽ có những thay đổi trong tương lai
 • Ứng dụng dịch vụ này sẽ thay đổi khá nhiều về qui quách vận hành hệ thống thông tin so với cách truyền thống
 • Doanh nghiệp phải trả phí cho hãng Oracle theo định kì
Lợi ích khách hàng

 • Ứng dụng được công nghệ mới nhất vào hạ tầng CNTT của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Chi phí ứng dụng dịch vụ giảm thiểu so với mô hình ứng dụng truyền thống
Phạm vi công việc

 • Khảo sát và tìm hiểu hiện trạng doanh nghiệp
 • Thống nhất nội dung công việc cần thực hiện
 • Lên phương án thực hiện
 • Báo cáo
 • Chuyển giao công nghệ
Đơn giá

Vui lòng tham khảo chính sách giá tại đây

Để có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ giải pháp cung cấp và chính sách giá mới nhất, vui lòng liên hệ tại đây: sales@vietpace.com