Nổi bật

Tư vấn, thiết kế, xây dựng chính sách ANTT giúp tổ chức vận hành và khai thác dữ liệu an toàn và hiệu quả cao nhất

Follow on Facebook

Tổng quan

An toàn thông tin chính là bảo vệ tài sản doanh nghiệp. Tuy nhiên hiện các tổ chức lại chỉ đầu tư vào các giải pháp bảo mật mang tính vòng ngoài, như: đầu tư tường lửa, chương trình diệt virus, giám sát mạng … mà quên chú ý đến các giải pháp phòng chống hiểm họa từ chính các thành phần bên trong mạng nội bộ doanh ngiệp.

Chính sách ANTT được xem là bộ khung, kim chỉ nan tối quan trọng cho một tổ chức vận hành và khai thác hệ thống thông tin hiệu quả và an toàn. Mọi hoạt động tương tác đến dữ liệu cần tuần thủ chính sách ANTT đề ra. Với chính sách ANTT chặt chẽ, doanh nghiệp gần như đã loại bỏ được những lỗ hổng mà các công cụ hoặc giải pháp không thể khắc phục được, chẳng hạn như lỗ hổng do yếu tố con người gây ra.

Đặc điểm dịch vụ

 • Thời gian thực hiện tùy vào qui mô tổ chức, thường từ 2-6 tháng
 • Không làm thay đổi hoặc dừng hệ thống dữ liệu
 • Kết hợp nhiều công cụ đánh giá và phương pháp phân tích để phát hiện các yếu điểm bảo mật
Lợi ích khách hàng

 • Xây dựng thành công chính sách an ninh thông tin tốt nhất và phù hợp nhất cho tổ chức doanh nghiệp. Làm khung nền tảng giúp vận hành hệ thống thông tin an toàn, ổn định và hiệu suất cao.
 • Xây dựng được sơ đồ các giải pháp cần triển khai theo thứ tự ưu tiên để đạt được mục tiêu đề ra
 • Loại bỏ được các rủi ro và nguy hiểm tiềm ẩn do triển khai theo đúng báo cáo và chính sách tư vấn
 • Chọn được đối tác thích hợp nhất để triển khai dự án với chi phí tốt nhất
 • Tiết kiệm chi phí đầu tư do xác định chính xác khoản đầu tư và lựa chọn đối tác thích hợp
Phạm vi công việc

 • Khảo sát hiện trạng về qui trình vận hành và khai thác hệ thống thông tin của tổ chức doanh nghiệp
 • Khảo sát các chính sách, qui định và giải pháp bảo mật hiện tổ chức doanh nghiệp đang áp dụng
 • Tìm hiểu rõ và mô tả chính xác yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin trong mạng nội bộ
 • Phân tích và thiết kế phương án tiếp cận phù hợp
 • Xây dựng chính sách ANTT phù hợp
 • Báo cáo kết quả chính sách ANTT xây dựng được
 • Trả lời phản biện từ phía khách hàng
 • Hỗ trợ khách hàng trong tiến trình chọn đối tác
 • Hỗ trợ theo dõi tiến trình triển khai dự án
Đơn giá

Vui lòng tham khảo chính sách giá tại đây

Để có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ giải pháp cung cấp và chính sách giá mới nhất, vui lòng liên hệ tại đây: sales@vietpace.com