Nổi bật

Vai trò chiến lược của cán bộ quản lý CNTT trong tổ chức doanh nghiệp

Follow on Facebook

Vai trò chiến lược của cán bộ quản lý CNTT trong tổ chức doanh nghiệp

 

 1. Giới thiệu

Thế giới hiện nay đang chuyển đổi mạnh từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức. Quản lý thông tin theo đó cũng chuyển đổi theo mô hình quản lý tri thức. Trước tình hình như vậy, việc thúc đẩy các ứng dụng CNTT trong mọi lĩnh vực nhằm tăng hiệu quả, hiệu năng để phát triển kinh tế, xã hội là một điều tất yếu. Do vậy, bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT ổn định, đồng bộ và thống nhất, mọi tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tư nhân hay nhà nước đều cần có đội ngũ CNTT giỏi và đặc biệt là phải có người lãnh đạo quản lý về CNTT.

 1. Đối tượng tham gia khóa học
 • Giám đốc thông tin ( CIOs)
 • Giám đốc CNTT
 • Những người quản lý CNTT và truyền thông cấp cao.
 1. Điều kiện tham gia khóa học
 • Đã có kinh nghiệm về quản lý hệ thống CNTT
 1. Kết quả đạt được sau khóa học
 • Giúp học viên sau khoá học đạt được các kỹ năng sau :
  – Các xu hướng và thách thức mà các tổ chức phải đối diện trong việc quản lý CNTT-TT ở Việt nam
  – Nhận thức về vai trò chủ chốt của CIO trong các tổ chức doanh nghiệp ở Việt Nam
  – Các kĩ năng chủ chốt về CNTT-TT cần thiết cho các CIO
  – Hiểu và đánh giá đúng cách thức quản lý mới về CNTT-TT
 1. 5. Nội dung khóa học
 • Giới thiệu
 • Vai trò chủ chốt của CIO
 • Tổng quan về các kĩ năng chủ chốt trong CNTT-TT cần thiết cho các CIO
 • Cách quản lí mới về CNTT-TT
 • Tổng kết khoá học