Nổi bật

VietPace triển khai thành công nhiều chương trình huấn luyện cao cấp đến các Bộ ngành !

Follow on Facebook

Trước áp lực cần thiết nâng cao tri thức công nghệ trong nền kinh tế số, Các Bộ ban ngành và tổ chức lớn khắp cả nước đã tin tưởng giao VietPace triển khai các dịch vụ chuyển giao tri thức công nghệ cao liên tục trong nhiều năm qua.

Trong năm qua, VietPace không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ cốt lõi và đồng thời cũng mạnh dạn thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới để mang đến dịch vụ chất lượng tốt hơn trước sự thay đổi nhanh của thị trường.

VietPace đã triển khai thành công các dự án lớn trong năm 2017, cụ thể như:

  • Các dự án chuyển giao tri thức về phản ứng nhanh, kiến trúc dịch vụ và quản lý vận hành kiểu mới với Kho Bạc Nhà Nước Việt Nam.
  • Các dự án côn nghệ chuyên sâu về phát triển ứng dụng đặc thù, quản lý quy trình nghiệp vụ và hoạch định chiến lược chính sách ATTT cho cán bộ ngành Tài chính
  • Các khóa học nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ lãnh đạo và quản lý của Tổng công ty hàng không Việt Nam

VietPace cam kết không ngừng cải tiến để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

 

VietPace.